Ett aktiebolag är en företagsform som betonar ägarnas avsaknad av personligt ansvar för företagets verksamhet och förbindelser. Aktiebolaget är en juridisk person med andra ord, vilket innebär att betalning utav skulder, avtalsingång med kunder och andra angelägenheter kopplat till verksamheten med mera görs av bolaget.

Relevanta fakta

 • Det kostar 50 000 SEK som insatskapital för att starta ett privat aktiebolag.
 • En eller flera personer kan skapa ett aktiebolag.
 • En aktie är en andel utav aktiebolaget.
 • Namnet på ett aktiebolag är skyddad i hela landet.
 • Varje aktiebolag får ett eget unikt organisationsnummer.
 • Aktiebolag är en av de vanligaste bolagsformerna i landet, då småföretag väljer främst aktiebolag.
 • Ägarna av aktiebolaget är inte personligt ansvariga för aktiebolaget, då aktieägarna riskerar i princip bara sitt inbetalda kapital.
 • Aktieägarna får ut vinst genom utdelning
 • Antalet delägare av ett aktiebolag är obegränsat.
 • Aktiebolag har bolagsstämmor där aktieägarna deltar och tar beslut kring och om företagets angelägenheter.
 • Aktiebolag (publik) företräds utav en styrelse, ordförande, firmatecknare samt en verkställande direktör (VD). Privata aktiebolag behöver inte ha en VD.
 • Ett aktiebolag är en juridisk person, vilket innebär att bolaget själv kan teckna avtal, ha anställda och äga föremål.
 • Ett aktiebolag måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor som skickar bl.a. in årsredovisningen till bolagsverket varje år.
 • Aktiebolag är ett eget skattesubjekt som är skyldig till att deklarera för sina inkomster och betala skatt på sina vinster.
 • Ett aktiebolag får tillgång till mer kapital genom en så kallad nyemission, där befintliga och/eller nya aktieägare får möjlighet att investera (teckna) nya aktier i bolaget.
 • De flesta aktiebolagen är privata (50 000 SEK i ingångskapital) medan övriga är publika aktiebolag (500 000 SEK i aktiekapital)
 • Endast publika aktiebolag, som är t.ex. börsnoterade, kan få in mer pengar från allmänheten.

Aktiebolag eller enskild firma?

Ibland kan det vara svårt att välja hur man ska bedriva sin verksamhet, då det finns många olika anställnings-/bolagsformer, alltifrån nya sätt som egenanställningsföretag till enskild firma och aktiebolag.

Du bör starta aktiebolag istället för enskild firma om du vill t.ex.

 • Anställa personer som ska jobba för företaget.
 • Investera större summor pengar eller ta stora ekonomiska risker.
 • Separera din privata ekonomi med företagets.
 • Skydda företagsnamnet då namnet på ett AB skyddas automatiskt i hela riket.
 • Tas på mer allvar, då ett AB har mer auktoritet än en enskild firma.
 • Styra företaget med andra delägare.
 • Vill expandera samt sälja företaget i den snara framtiden.

Så startar du ett aktiebolag

Först om främst bör du ha 50 000 kr till förfogande som ska betalas av eller registreras efter du har upprättat handlingsuppgifter.

Dessa handlingsuppgifter är bl.a. en bolagsordning (namn på företaget, typ av verksamhet), en stiftelseurkund (pris per varje aktie, vem som är vem eller funktionärerna i företaget som t.ex. ägarna, VDn) och sist men inte minst ett bankintyg (intyg från banken angående aktiekapitalet i ett speciellt bankkonto).

Dessa handlingar kan du få åtkomst till via e-tjänster som finns på Verksamt.se.

Mer om hur du startar ett aktiebolag hittar du här!

Slutsats

Aktiebolag är den vanligaste bolagsformen för småföretag i Sverige, och det är enkelt att förstå varför. Skiljelinjen mellan ägarna av aktiebolaget och aktiebolaget själv är väldigt tydlig och den ekonomiska säkerheten som finns i ett aktiebolag är ganska svår att slå.

Referenser