Aktier – fundamental analys och diversifiering

Skriven av Jacques Georget

apr 24, 2019

Fundamental analys av en aktie innebär att man analyserar potentialen hos det företag som aktierna är skrivna på. Det finns i princip lika många vinklar av fundamental analys som det finns aktier – det vill säga oändligt många – men jag ska nu presentera ett antal komponenter jag anser viktiga.

”Know your stock”

A och O är att lära känna företaget och att vara mycket ordentlig och utförlig i detta steg men framförallt att vara komparativ in din analys. Med komparativ menar jag att företagets finansiella data, dess strategi samt dess möjligheter och utmaningar ska jämföras med liknande företag inom samma sektor.

Den bästa informationen om ett aktiebolag finner ni i års-redovisningen.

Den bästa informationen om ett aktiebolag finner ni i årsredovisningen – ju större bolaget är, desto mer innehållsrik är årsredovisningen. En årsredovisning presenterar både hård och mjuk fakta om företaget. Ha i åtanke att mjuk fakta som företagets strategi, styrkor och möjligheter är framtagna av företaget själv och därför inte är helt objektiv. Men summan av kardemumman är att informationen i årsredovisningen är trovärdig – detta då en årsredovisning alltid ska godkännas av en extern och opartisk revisor.

Information som ni bör analysera i årsredovisningen:

 • Vad är företagets strategi?
  • Är din uppfattning att strategin är långsiktigt hållbar.
  • Vilka möjligheter respektive utmaningar lyfts fram i årsredovisningen.
  • Hur skiljer sig strategin jämfört med övriga företag inom samma sektor.
 • Företagets finansiella hälsa?
  • Går företaget med vinst över tid?
  • Hur ser vinstutvecklingen ut?
  • Hur hög är företagets skuldsättningsnivå?
  • Hur hög är vinstutdelningen historiskt?
  • Är vinstutdelningen stadig över tid?

Företagets strategi

För att kunna bedöma företagets strategi krävs en viss insikt hos dig som analytiker. Läs därför på om (1) sektorn som företaget verkar i och (2) om grundläggande marknadsstrategi.

Vilka möjligheter och utmaningar lyfter media och branschorganisationer fram inom sektorn? Matchar dessa bra med företagets egna bild av läget och känns företagets strategi attraktiv sett till trenderna inom kundsegmentet? Återigen – var komparativ och jämför företaget med liknande företag när du bedömer strategin.

Företagets finansiella situation

Statistik över företagets vinst över tid är mycket viktig att analysera. Ni kan till och med gå så långt att ni systematiskt utesluter företag som inte har en stigande vinst-trend de senaste 10 åren. 10 år är det perfekta måttet då det innefattar hela den konjunkturcykeln. Det innebär att företaget upplevt en lågkonjunktur och är vinsten stigande även här så är företaget mycket resistent, vilket är ett gott tecken!

Se även över företagets skuldsättningsnivå och den mäter man oftast som en kvot. Det vanligaste nyckeltalet för skuldsättningsnivån är soliditeten. När ni bedömmer företagets soliditet är det viktigt att ni gör det inom sektorn då måttet varierar stort mellan olika branscher.

Ett annat intressant nyckeltal är företagets kapitalomsättningshastighet. Kort och gott ger det en bild av hur duktigt företaget är på att använda sitt kapital för att generera intäkter. En hög kapitalomsättningshastighet kan betyda att företaget är kostnadseffektivt men det kan också bero på att företagets affärsverksamhet helt enkelt inte är kapitalintensiv – så jämför detta nyckeltal inom sektorn.

Ovanstående är exempel på några användbara nyckeltal men ni kan absolut inkludera ytterligare nyckeltal.

Gör en bedömning av aktiens marknadsvärde

Ett viktigt steg i bedömningen av en aktie är att avgöra om aktien är prisvärd. Även ett välmående och attraktivt bolag kan vara för högt prissatt. Därför är en bedömning av aktiens marknadsvärde en viktig del av analysen och även här en bedömning som ska ske komparativt.

P/E-talet

Det mest kända och vedertagna måttet på en akties prisnivå är P/E-talet. P/E står för Price/Earnings och är en kvot av priset per aktie delat med vinsten per aktie. Ju högre P/E-talet är desto högre prissatt är aktien sätt till dess vinst. P/E-talet varierar inte bara mellan företag utan även mellan sektorer så för att få en rättvis bild av nyckeltalet bör det även här jämföras inom sektorn.

Forskningsintensiva företag inom sektorer som biomedicin med stort fokus på produktutveckling har ofta ett lägre P/E-tal, då aktiens värdering baseras på framtida förväntade vinster. Även företag inom fastighetsbranschen har ett lägre P/E-tal än genomsnittet men då för att fastigheter ses som en investering med relativt låg risk.

The Dividend Discount Model

En annan, mer avancerad metod för att bedöma värdet på en aktie är att räkna fram nuvärdet på summan av företagets framtida utdelningar. Denna metod går under namnet, The Dividend Discount Model och kräver en prognos av framtida utdelningar. Prognosarbetet är den komplicerade delen, men utöver det är metoden relativt enkel att tillämpa. Det framräknade värdet jämförs sedan med aktiens marknadspris för att bedöma om aktien är prisvärd eller inte.

Att ha alla ägg i samma korg är generellt sätt ingen bra idé och jag anser att det samma gäller för aktier.

Diversifiering

Sist men inte minst vill jag lyfta fram vikten av att diversifiera er aktieportfölj. Att ha all ägg i samma korg är generellt sätt ingen bra idé och jag anser att det samma gäller för aktier. Se det så här – om ni väljer ut 10 aktier som ni verkligen tror på så är chansen stor att någon av aktierna faktiskt inte utvecklar sig som förväntat, så skulle ni välja endast en aktie så finns chansen att ni sitter på just den aktien.

Fördelen med diversifiering är även matematiskt lagd. På grund av att aktier rör sig olika har de något som inom statistiken heter ofullständig korrelation. Så länge korrelationen är ofullständig och alltså samrörligheten mellan två aktier inte är exakt får ni en högre förväntad avkastning för den risk ni tar om ni diversifierar er portfölj. Värt att nämna är att diversifiering är effektiv upp till en portfölj om omkring 15-20 aktier.

Har ni några frågor så tveka inte att lägga in en kommentar under artikeln.

Slutsats

 1. Jämför strategi, vinst, utdelning och nyckeltal mellan företag inom samma sektor och gör sedan en helhetsbedömning för ett antal företag inom sektorn.
 2. Välj ut en till tre företag inom sektorn som ni tror starkt på och upprepa processen för 5-7 sektorer.
 3. Ni har nu optimalt hittat 10-15 aktier inom ett antal olika sektorer. Er portfölj är härmed diversifierad inte bara över aktier utan även över sektorer.

OBS: Välj inte fler aktier än ni kan följa upp.

Har ni några frågor så tveka inte att lägga in en kommentar under artikeln.

<a href="https://cyberinkomst.se/author/jacques-georget/" target="_self">Jacques Georget</a>

Jacques Georget

Jacques Georget har en dubbel kandidatexamen i finansiell ekonomi och nationalekonomi från Göteborgs Universitet och har studerat nationalekonomi på mastersnivå vid Uppsala Universitet. Han har en stor passion för bank & finans och då särskilt för börsanalys.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Våra senaste artiklar

Bästa distansjobb utan erfarenhet

Bästa distansjobb utan erfarenhet

Många sitter har en situation där man har liten eller ingen arbetslivserfarenhet. Detta kan bero på många saker, kanske är du ung? Varit sjuk? Eller så finns det en helt annan anledning till att man inte har så mycket erfarenhet av arbete eller studier. Utan...

5 olika typer av slagkraftiga rubriker

5 olika typer av slagkraftiga rubriker

Hur skriver man en bra rubrik och vilka olika typer av rubriker finns det? Hur ska man veta när man ska använda rätt typ av rubrik? Vad skiljer en bra rubrik från en dålig? Måste man ha koll på trenderna? Bör man efterlikna eller undvika det som tabloiderna...

Allt Du Behöver Veta om Molntjänster

Allt Du Behöver Veta om Molntjänster

I dagens digitala tidsålder har molntjänster blivit en kritisk komponent för både individuella användare och företagsverksamheter. Med förmågan att erbjuda flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet har molntjänster har förändrat hur vi lagrar, hanterar och...