Förmågan och färdigheten att konvertera besökare till kunder är A och O för alla vinstdrivande verksamheter. Detta gäller inte minst digital marknadsföring vilket i jargong kallas för konverteringsoptimering eller CRO (conversion rate optimization). Det kan vara...