Vad är CRO? Konverteringsoptimering för nybörjaren

Vad är konverteringsoptimering eller CRO (conversion rate optimization)?

Det är en bra fråga.

Här är fem definitioner du kan underhålla en stund:

 • En eller flera sammankopplade processer och utföranden som har i mål att på alla möjliga vis öka antal av önskade handlingar utförda på en specifik webbsajt.
 • En huvudsakligen datadriven optimeringsprocess för ökade instanser av önskad handling.
 • En metod som använder sig utav analys och deduktion samt utvärdering av hur användare subjektivt upplever din sajt för att öka antal konverteringar.
 • Ett tillvägagångsätt som försöker lista ut varför besökare inte utför önskade handlingar på din sajt och sedan åtgärda det.
 • Ett strukturerat och systematiskt tillvägagångssätt vars mål är att öka prestandan av din sajt.

Vilken av dessa definitioner är den sanna definitionen av konverteringsoptimering?

Det behöver inte vara en specifik utan kan vara alla samtidigt eller vissa i särskilda tillfällen. Anledningen till varför vi listade fem definitioner är att belysa ämnet från olika möjliga perspektiv vilket i sin tur (förhoppningsvis) leder till en ökad förståelse för vad konverteringsoptimering kan innebära.

Varför konverteringsoptimering?

Varför bör jag satsa på konverteringsoptimering?

Ännu en bra fråga.

Här är ett par legitima anledningar till varför CRO kan vara värt det för dig och din verksamhet:

 • Det finns alltid möjligheter att förbättra och optimera din sajt och konverteringsoptimering kan betraktas som en kontinuerlig förfiningsprocess.
 • Betalda trafikkällor blir dyrare med tiden vilket leder till att konverteringsgraden måste förbättras eller så slutar den affärsmodellen vara lukrativ.
 • CRO kostar lite nästintill inget i jämförelse med andra delar av digital marknadsföring.
 • Gradvist så minskar du kostnaden för varje potentiell kund (CPA) desto skickligare på CRO du blir.
 • Du går helt enkelt i vinst när du utför effektiv och fungerande konverteringsoptimering.
 • CRO bidrar till ökad förståelse för människors beteende och psykologi på webben, vilket också är ett värde i sig själv.

Om du har lyckats skaffa ett stort och stadigt flöde av besökare till din sajt genom SEO eller andra metoder så är det rimligt att försöka omvandla dessa besökare till kunder.

Här är konverteringsoptimering det rimligaste alternativet.

Detta är särskilt viktigt när det handlar om besökare från betalda källor då du faktiskt betalar för dina besökare till skillnad från besökare som landar på din sajt genom sökmotorer.

Hur börjar man?

Om du har läst igenom de fem definitionerna av CRO samt gått igenom varför CRO kan vara värt att satsa på så kanske du undrar, hur börjar jag?

Det finns många olika sätt du kan påbörja din CRO-strategi.

Det kan vara enkla saker som att ändra färgen på en knapp eller att ändra h1 rubriken på en specifik sida.

Det kan också vara mer komplicerade aspekter som layoutsdesign, temat på en sajt, formatering på tabeller, implementering av sociala bevis m.m.

Det finns nästintill oändligt många faktorer som du kan införa, testa och leka med, men det viktigaste är sannerligen att kunna mäta det du gör på ett effektivt, strukturerat och tillförlitligt sätt.

Om du endast går efter magkänslan är det inte tillräckligt, även om det ter sig vara det ibland. Det vackra med konverteringsoptimering är att det är huvudsakligen data-drivet med ett inslag av förnuft och en smula intuition, vilket skapar lite till inget utrymme för galna gissningar och spekulationer.

Inte att vi försöker misskreditera din fantasi och intuition utan snarare att du måste kunna mäta och utvärdera det din logik i samband med intuitionen vill genomföra.

Lyckligtvis finns det många olika program som förenklar processen av denna väsentliga data-insamling, mätning och utvärdering.

Med andra ord, för att börja med konverteringsoptimeringen bör du först veta vad metoden faktiskt innebär och utifrån det ta de nödvändiga stegen.

Om du vill ha några förslag på vad som du kan A/B testa eller leka lite med på din existerande sajt så har du här ett par framstående och konkreta exempel:

 • CTA knappar
 • Rubriker
 • Bilder
 • Videoklipp
 • Kundrecensioner
 • Layoutdesign
 • Ikoner
 • Bakgrundsfärg
 • Typsnitt

Hur lyckas man med CRO?

Vi har tidigare nämnt att treenigheten för en CRO-specialist är filosofen, detektiven och vetenskapsmannen, och det är något vi vill lyfta fram även i denna artikel.

Varför dessa tre roller?

Jo nämligen för att filosofen är bra på att hypotisera och frambringa nya idéer, detektiven är duktig på att lista ut och sålla fram det väsentliga och vetenskapsmannen är bäst på att genomföra experiment och utvinna det mest sannolika svaret.

I grund och botten handlar konverteringsoptimering om att testa idéer och hypoteser i en kontrollerad miljö.


Något vi själv har extensivt testat är t.ex. färgen på knappar (blå mot röd) och ikoner (olika typer, placeringar, storlek m.m.) och man blir alltid förvånad över hur stor skillnad små detaljer kan göra.

Ännu en viktig punkt att ha i åtanken är att resultat från vissa nischer eller sajter inte alltid går att tillämpa på andra nischer/sajter. Varför detta är kan bero på många saker men man bör alltid vara medveten om att det kan och ofta faktiskt är på detta viset.

En bra konverteringsoptimeringsstrategi

Varje genuin CRO-strategi bör inleda med att du sätter dig själv i dina besökares skor och tittar noga på din sajt och landningssida, mera specifikt din ”konverteringstratt”. Lägga extra hänsyn på vad som kan vara förvirrande eller problematiskt som leder till att besökaren ”hoppar av”. Ju mer du hittar dessa hinder desto bättre kan du optimera din kundresa som sedan leder till ökade konverteringar.

Grundläggande konverteringsoptimering och vanliga missar

Innan en konverteringsstrategi tar fart bör man rannsaka den existerande sajten och landningssidan för att implementera förändringar som statistiskt bevisat och logiskt sätt leder till en smidigare UX-upplevelse samt ökad konverteringsgrad på samtliga sidor.

Detta är något vi gick igenom när vi diskuterade praktiska CRO tips och här nedan har vi på liknande sätt sammanställt ett par vanliga hinder eller missar som du kan åtgärda om du hittar dem på dina egna sajter:

Otydlig CTA: Är din CTA (call to action) eller uppmaning till handling, tydlig och enkel att hitta sig till? Om den är undanskymd när det handlar om placeringen eller oansenlig i storlek och omfång så bör detta vara något du reder ut.

För mycket säljande: Det finns en stor skillnad mellan att placera CTA knappar på optimala positioner på sidan och att bombardera användaren med för mycket säljande språk och webbdesign. Hitta den perfekta balansen av användarvänlighet och effektiv CTA.

UX eller användarvänlighet: UX är ännu en väsentlig del av CRO. UX är väldigt brett och innefattar mycket, men här är ett par punkter att tänka på när du utformar en CRO optimerad landningssida.

 • Minska antal klick som det krävs för att utföra en önskad handling som ett köp.
 • Är check-out processen enkel att utföra på din e-handelsbutik?
 • Säkerställ att det inte finns problem i att kontakta den webbansvariga om besökaren har frågor att ställa.
 • Hur ser din landningssida ut på en smartphone?

Se till att dessa och liknande företeelser är lättillgängliga för användaren på samtliga sidor av din sajt.

Ineffektiv multimedia: Hur ser multimedia ut på landningssidan? Är den överväldigande och distraherande eller komplimenterar den din CTA och därmed höjer konverteringsgraden. Om du nu har grafiska element se då till att de är unika, relevanta och välplacerade.

Vägg av text: Hur är textinnehållet på landningssidan? En vägg av text är sällan särskilt lockande för dina besökare, dock så kan det fungera bättre i vissa nischer än andra. I och med det så kan du lägga ett alternativ i form av en knapp som öppnar en beskrivningsruta vid klick. Detta tillåter användaren att själv bestämma att läsa mer om produkten om hen nu vill göra så, annars bör tumregeln vara att skära av det överflödiga och ha de mest essentiella aspekterna framhävda.

Opålitligt erbjudande: Människor som surfar och e-handlar på internet är skeptiska av sig till sajter de inte känner igen, och det är bra att det är på det viset. Tillräckligt många landningssidor glömmer inflytandet av sociala bevis när det handlar om att skapa förtroende mellan varumärket/produkten/tjänsten och kunden. Se därmed till att du visar upp kundrecensioner, betyg och utmärkelser från andra pålitliga företag som kunden med all sannolikhet känner till.

Försummat säkerhet: På tal om opålitlighet, om du inte kan förmedla till dina besökares att deras känsliga betal- och kontaktinformation är i säkra händer så är detta givetvis ett stort problem. Se därför till att du har bl.a. HTTPS aktiverat på din sajt och landningssida samt använd dig utav tillförlitliga och allmänt kända betalningstjänster som Paypal eller liknande.

Försummat SEO: Hur ser dina rubriker ut? Har du gjort en grundläggande nyckelordsforskning för ämnet som landningssidan handlar om? Försök alltid att ha relevanta och optimerade titlar som inte vilseleder användaren. Allmänt tips så är det alltid bra att SEO i åtanke när du genomför CRO och vice versa.

CRO Handlingsprogram

Här är ett par idéer och handlingsprogram som du kan ta nytta av för att förstå hur en konverteringsstrategi kan se ut för dig.

Modell 1

 • Utför grundläggande konverteringsoptimering på relevanta sidor och landningssidor.
 • Utveckla en förståelse för den specifika målgruppen/nischen genom olika metoder som att bli medlem i facebook grupper, undersök relevanta forumtrådar och dylikt.
 • Påbörja A/B-tester eller multivariabel-tester på specifika sidor som har tillräckligt med besökare från antigen SEO, sociala medier eller betald annonsering
 • Dra praktiska och tydliga slutsatser utifrån testernas resultat
 • Inför och välj vinnarna av testerna baserad på resultaten
 • Uppehåll fortlöpande A/B-tester som baseras på olika teser och idéer.

Modell 2

 • Identifiera vilka mål din webbplats har och hur du kan mäta detta med KPI:er
 • Förtydliga stegen i konverteringsflödet och identifiera potentiella hinder i konverteringstratten
 • Visualisera konverteringstratten genom att sätta dig själv i dina besökares skor och ögon.
 • Identifiera de sidor där besökarna bestämmer sig för att hoppa av eller lämna sidan.
 • Identifiera dina bästa sidor och vad du kan lära dig från deras framgång
 • Prioritera var insatserna skall göras och se till att mäta och ha koll på alla väsentliga detaljer.

Relevanta nyckeltermer

Om du är osäker på vad vissa av orden betyder när det handlar om CRO-jargong så har du ett par förklaringar på vanliga CRO termer nedan:

Vad är konverteringsgrad?

Konverteringsgrad (%) är det totala antalet konverteringar dividerat med antal unika besökare till din sajt. T.ex. om du har 10 000 besökare i månaden och 150 av dessa laddar ner din guide, så har du en konverteringsgrad på 1,5%.

Vad är CTA?

CTA, call to action eller uppmaning till handling på svenska, syftar på ett element på en webbsida som uppmanar besökaren att utföra en önskad handling. Det kan vara alltifrån en knapp som syns tydligt med rubriken ”Registrera nu” till en paragraf som försöker sälja in ett koncept eller produkt med en länk i slutet.

Vad är A/B testning?

Att split-testa eller A/B testa handlar om att ställa ett element gentemot en annan (variant) och utifrån resultaten välja vinnaren av de två. Exempel på detta är en huvudrubrik som innehåller termen ”rabatt” med en som inte gör det eller en knapp som är röd mot en som är blå.

Vad är multivariabel testning?

Multivariabel testande går ut på samma princip som A/B testning men med flera variabler och faktorer inblandade. Istället för ett element mot en annan kan det handla om en layout mot en annan. Då kan det vara alltifrån knappar, bilder, rubriker, brödtext, videos, formateringen, typsnitt och mer som testas mot en helt annan layout med ett annat upplägg.

Konverteringstratt

Konverteringstratten är i grova drag en visualisering eller illustration av den kundresa som besökaren/kunden tar för att hamna längst ner i tratten, i.e. köpa din produkt/tjänst m.m.

Sociala bevis

Socialt bevis används på landningssidor för att öka förtroende för en produkt, tjänst eller ett varumärke. Det kan vara alltifrån kundrecensioner som framhävs till mer komplicerade notifikationsprogram som förmedlar hur ofta produkten säljs.

KPI (Key performance indicators)

KPI som står för key performance indicators används för att fortlöpande följa de väsentliga och relevanta målen som en verksamhet har lagt framför sig.

Slutsats

Konverteringsoptimering är ett dynamiskt och lukrativ gren i den digitala marknadsföringssfären. Om du nu blir en CRO-specialist kommer du ha inga svårigheter i att säkerställa en gedigen inkomst på nätet, antigen från egna inkomstkällor eller hos andra företag eller klienter.

<a href="https://cyberinkomst.se/author/danielseker/" target="_self">Daniel Seker</a>

Daniel Seker

Daniel Seker är en digital marknadsförare och SEO-specialist som har många års erfarenheter inom SEO, SEM och digital marknadsföring. Han arbetar idag som SEO-konsult för mindre till medelstora företag och som webbansvarig på läkemedelsföretaget Sensidose AB.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Våra senaste artiklar

Bästa distansjobb utan erfarenhet

Bästa distansjobb utan erfarenhet

Många sitter har en situation där man har liten eller ingen arbetslivserfarenhet. Detta kan bero på många saker, kanske är du ung? Varit sjuk? Eller så finns det en helt annan anledning till att man inte har så mycket erfarenhet av arbete eller studier. Utan...

5 olika typer av slagkraftiga rubriker

5 olika typer av slagkraftiga rubriker

Hur skriver man en bra rubrik och vilka olika typer av rubriker finns det? Hur ska man veta när man ska använda rätt typ av rubrik? Vad skiljer en bra rubrik från en dålig? Måste man ha koll på trenderna? Bör man efterlikna eller undvika det som tabloiderna...

Allt Du Behöver Veta om Molntjänster

Allt Du Behöver Veta om Molntjänster

I dagens digitala tidsålder har molntjänster blivit en kritisk komponent för både individuella användare och företagsverksamheter. Med förmågan att erbjuda flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet har molntjänster har förändrat hur vi lagrar, hanterar och...